Visumbeleid in het Schengengebied en universele mensenrechten

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-06-24
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek staat de verhouding tussen universele mensenrechten en het Schengen visumbeleid centraal. Door een antwoord te formuleren op de vraag: “Hoe spoort het Schengen visumbeleid met de mensenrechten van de Verenigde Naties?” kunnen conclusies getrokken worden uit de aangetoonde overeenkomsten en verschillen tussen het Schengen visumbeleid en de universele mensenrechtenverklaringen. Om een antwoord te formuleren op deze vraag is gebruik gemaakt van literatuuronderzoek. Hierbij is expliciet gezocht naar peer-reviewed wetenschappelijke artikelen, officiële verdragen en verklaringen en officiële websites. Het raadplegen van literatuur heeft voornamelijk online plaatsgevonden in verband met reisrestricties en beperkte toegang tot fysieke bronnen ten tijde van het onderzoek. Uit het onderzoek is gebleken dat er meerdere verschillen bestaan tussen het visumbeleid en de verklaringen. Met name op het gebied van onderscheid op basis van land van herkomst of nationaliteit. Waar er in elk van de behandelde verklaringen gesteld wordt dat elk mens gelijk is en ook zo behandeld moet worden, wordt er in het visumbeleid van het Schengengebied wel degelijk gekeken naar de nationaliteit of het land van herkomst bij de bepaling of een persoon een visum kan krijgen. De conclusie die in dit onderzoek getrokken wordt is daarom ook dat het huidige visumbeleid in het Schengengebied niet spoort met de universele mensenrechtenverklaringen aangezien er verschillen bestaat op het gebied van beoordeling op basis van nationaliteit, etniciteit en gelijke behandeling. Daarnaast zijn op economisch vlak ook verschillen. Hierbij valt te denken aan de verschillen in kosten van een visum.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen