Concreetheid in alibi's

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-01-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een strafproces is het de taak van de rechter en/of van een jury om oordelen te vormen over de werkelijkheid. Er moet namelijk vastgesteld worden of een bepaalde situatie of activiteit in het verleden zich daadwerkelijk heeft afgespeeld. Het is hierbij van belang dat de partijen zich een duidelijk beeld kunnen vormen van deze situatie die beschreven wordt. De verdachte en diens verdediger zouden deze beeldvorming kunnen beïnvloeden door middel van tekst. Als zij taal en tekst op een concrete manier gebruiken, kan namelijk een beter beeld gevormd worden van het afgespeelde scenario. Hierdoor wordt de kans vergroot dat het scenario als geloofwaardig en waar wordt beoordeeld. Er zijn echter verschillende manieren waarop een tekst concreter gemaakt kan worden. Dit onderzoek laat mogelijke manieren van concretisering zien, waarbij er specifiek wordt ingegaan op het toevoegen van relevante en irrelevante details. Er zal gekeken worden naar de mate van concreetheid en naar het effect van dit verschijnsel op de geloofwaardigheid en schuldperceptie van alibi’s binnen een misdrijf. Daarnaast zal gekeken worden of er een verschil is in dit effect wanneer er een contrastwerking wordt aangeboden en wanneer er geen contrastwerking wordt aangeboden. Dit zal gerealiseerd worden door een onderscheid te maken tussen een within-design in een experiment en een between-design in een experiment.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren