Hoe slim is de stad van de toekomst? Een onderzoek naar de sociale impact van digitalisering, privacy-beleid en vergroening als uitkomsten van het ‘smart city’ concept

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-07-07
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze scriptie heeft als overkoepelend onderwerp het ‘smart city’ concept. Een smart city maakt op een intelligente manier gebruik van de informatie- en communicatietechnologie, om zo een stad efficiënter en duurzamer voort te laten bestaan. Adequate omgang met de beschikbare ruimte in een stad is van groot belang met de verwachte urbanisatiegraad in het achterhoofd. Echter, wanneer een smart city op een verkeerde manier geïmplementeerd wordt, kunnen er ook nadelen aan kleven. Zo kan er een stad ontstaan waarbij de stad slechts wordt bekeken vanuit een technisch oogpunt, waarbij het ‘menselijke’ aspect uit het oog wordt verloren. Daarom is het belangrijk om een goede balans te vinden tussen ICT en de mens. Bij de totstandbrenging van een smart city komen een aantal thema’s bovendrijven. Thema’s die in deze scriptie behandeld worden zijn: privacy, ethiek en vergroening. In dit onderzoek staat de sociale impact die een smart city heeft op zijn stadsbewoners centraal. Het onderzoek heeft de vorm van een case study, waarbij Nijmegen kan worden gezien als het onderzoeksobject. Er hebben vijf diepte-interviews plaatsgevonden met verschillende experts op het gebied van smart cities. Tevens is er een observatie gedaan naar bestaande smart city projecten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen