Beleidsruimte bij (her) ontwikkeling zorgvastgoed: Een kwalitatief onderzoek vanuit een incrementeel perspectief naar de beleidsruimte van zorginstellingen om nieuwe locaties te (her) ontwikkelen

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-06-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het aantal ouderen in ons land neemt enorm toe en de huisvesting van deze ouderen is een grote uitdaging. Een van de huidige trends is dat ouderen langer thuis blijven wonen. De ouderen die naar een verpleeghuis verhuizen, hebben hierom al vaak een relatief hoge zorgindicatie. Toch is het van belang dat deze verpleeghuizen worden ontwikkeld op locaties die bijdragen aan het welzijn van deze ouderen. Bij de ontwikkeling van verpleeghuizen komen ontzettend veel aspecten en partijen aan bod. Volgens Incremental Theory van Lindblom is het beleidsproces een warrig en chaotisch proces, waarbij niet alle informatie voorhanden is. De consequenties van bepaalde keuzes kunnen daardoor niet altijd worden overzien. Nieuw beleid wordt daarnaast vaak gebaseerd op oud beleid waardoor er snel wordt gekozen voor opties die haalbaar zijn in plaats van dat er een lange termijn visie wordt ontwikkeld zodat er optimale lange termijn keuzes worden gemaakt. In dit onderzoek wordt deze incrementele hypothese gebruikt om te analyseren of het beleidsproces bij de case van Zorggroep Maas & Waal op een incrementele wijze verloopt. Om dit te onderzoeken is de volgende hoofdvraag opgesteld: ‘Op welke manier is er ruimte binnen het besluitvormingsproces om te kijken naar gunstige locatiekenmerken voor verpleeghuizen?’.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen