Communicatie bij ouderinitiatieven. Een onderzoek naar de rol van communicatie bij ouderinitiatieven gericht op het tegengaan van etnische segregatie in het basisonderwijs binnen de gemeente Rotterdam

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-07-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Door gebrek aan landelijk beleid gericht op het tegengaan van etnische segregatie in het basisonderwijs ontstaat er ruimte voor zogenaamde ouderinitiatieven. Ouders vormen hierbij initiatieven om een geschikte school voor hun kinderen te vinden. Hierbij speelt communicatie een rol. In deze thesis ter afronding van de bachelor Geografie, Planologie en Milieu is onderzocht hoe communicatie tussen verschillende actoren van invloed is op deze ouderinitiatieven. In dit kwalitatieve onderzoek is gebruikt gemaakt van interviews met de gemeente Rotterdam, scholen en ouders. Daarnaast is er gebruik gemaakt van bestaande literatuur. Het onderzoek heeft de vorm van een casestudy. Er is gekeken naar de casus Rotterdam. De communicatie rondom ouderinitiatieven blijkt een sterk bottom-up karakter te hebben. Ouders vormen door communicatie onderling ouderinitiatieven. Scholen worden in een later stadium enthousiast. Als scholen merken dat ze er voordeel van ondervinden ontstaan er nauwe samenwerkingen met de ouderinitiatieven. Gemeenten spelen voornamelijk een faciliterende rol. Ouderinitiatieven worden vanuit de gemeente als positief gezien. Geslaagde ouderinitiatieven kunnen lokaal bijdragen aan etnische desegregatie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen