Het langetermijneffect van taalapplicaties in vergelijking met een NT2-lesmethode voor het verwerven van Nederlandse woordenschat.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tegenwoordig maken we steeds vaker gebruik van een taalapplicatie wanneer we een taal willen leren. De vraag is echter of deze applicatie wel effectief is voor het leren van een taal. Met een experiment onderzocht ik of het verwerven van woordenschat op de lange termijn effectiever is door gebruik te maken van een taalapplicatie of van een NT2-lesmethode. Zes anderstaligen die Nederlands leerden, heb ik gevraagd appgebaseerde of lesmethodegebaseerde opdrachten te maken voorafgaand aan een woordenschattoets. Vervolgens mat ik de effectiviteit van beide methodes door het aantal fouten op de toets te vergelijken met een Mixed ANOVA. Hieruit bleek dat er geen significant effect was van methode. De participanten die de appgebaseerde opdrachten hadden gemaakt, maakten niet significant meer of minder fouten dan de participanten die de lesmethodegebaseerde opdrachten hadden gemaakt. Wel bleek de toets significant beter te zijn gemaakt tijdens het eerste meetmoment dan tijdens het tweede meetmoment.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren