Het Algemeen Nederlandsch Werklieden Verbond 1871-1877: een zoektocht naar politieke representatie.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-03-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek draagt bij aan de literatuur over extraparlementaire politieke representatie door vakverenigingen in de tweede helft van de negentiende eeuw. Hiervoor is onderzocht hoe het Algemeen Nederlandsch Werklieden-Verbond (ANWV) tussen 1871 en 1877 invulling gaf aan haar functie als intermediair tussen de arbeiders en de volksvertegenwoordiging. Deze intermediairsfunctie bestond uit het verenigen van de werklieden en de inzet van politieke middelen om de volksvertegenwoordiging te adresseren. Er wordt geconcludeerd dat de praktische invulling van deze intermediairsfunctie wordt gekenmerkt als een verkennend en twijfelend proces, waarin het ANWV een politieke antenne ontwikkelde en zich bekwaam maakte in het politieke speelveld. Het ANWV ontwikkelde in het verenigen van de werklieden een politieke stijl die het fundament vormde voor de inzet van politieke middelen en daarom essentieel was voor de invulling van zijn intermediairsfunctie. Hiermee wordt belicht hoe politieke stijl, als onderdeel van politieke cultuur, nauw samenhangt met politieke vertegenwoordiging in de tweede helft van de negentiende eeuw.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation