De Invloed van Emoties en Neuroticisme op Klinische Besluitvorming

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Deze studie onderzocht de invloed van positieve emoties, tijdsdruk en neuroticisme op klinische besluitvorming. 42 universitaire studenten klinische psychologie namen deel. Proefpersonen werden at random ingedeeld in een positieve stemmingsgroep en een tijdsdrukgroep. De mate van neuroticisme werd gemeten. Zowel voor als na de stemmingsmanipulatie maakten deelnemers een triade- en vignettentaak. In de triadetaak gaven personen aan of drie symptomen samen bij één stoornis uit de DSM-5 hoorden. In de vignettentaak stelden deelnemers een diagnose bij een casus en bepaalden zelf na hoeveel informatie ze dit deden. De resultaten tonen geen significant verschil tussen de twee groepen in het correct identificeren van de triades. In de vignettentaak verschilt de hoeveelheid opgevraagde informatie en de correctheid van de gestelde diagnosen niet significant tussen de groepen. Neuroticisme had daarbij geen invloed op de hoeveelheid informatie die werd opgevraagd en de correctheid van de gestelde diagnosen. Er kan worden geconcludeerd dat positief affect, tijdsdruk en neuroticisme, binnen de beperkingen van het huidige onderzoek, weinig invloed lijken te hebben op klinische besluiten. Voorstellen voor methodologische verbeteringen en vervolgonderzoek zijn gedaan om kennis over klinische besluitvorming te verbreden. Kernwoorden: Klinische besluiten, positief affect, tijdsdruk, neuroticsme
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme