Kwaliteitsinformatie en ziekenhuiskeuze. Wat zijn de oorzaken van het geringe gebruik van kwaliteitsinformatie en op welke kenmerken verschillen gebruikers van kwaliteitsinformatie met niet-gebruikers

Keywords
Thumbnail Image
Date
2015-07-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In Nederland bestaat een vraaggestuurd gezondheidssysteem waarin patiënten gezien worden als rationele individuen die zelf verantwoordelijk zijn voor hun keuzes met betrekking tot gezondheidszorg. Om een geïnformeerde keuze te kunnen doen worden er instrumenten aan de consument aangeboden, onder andere kwaliteitsinformatie over ziekenhuizen. Echter uit voorgaand onderzoek is gebleken dat patiënten amper gebruik maken van kwaliteitsinformatie bij hun ziekenhuiskeuze. In dit onderzoek wordt getracht een verklaring te vinden voor het gebrekkige gebruik van kwaliteitsinformatie en wordt er onderzocht op welke kenmerken gebruikers van kwaliteitsinformatie en niet gebruikers van elkaar verschillen. Ook wordt onderzocht welke bronnen het meest worden geraadpleegd door gebruikers en hoe deze bronnen door de gebruikers beoordeeld worden op begrijpelijkheid, betrouwbaarheid en de mate waarin de informatie aansluit op de behoefte van de patiënt. Het onderzoek is uitgevoerd onder 573 patiënten die een polikliniek van een ziekenhuis in Nijmegen bezochten. De resultaten laten zien dat slechts 3.8% van alle patiënten gebruik heeft gemaakt van kwaliteitsinformatie. Gebruikers van kwaliteitsinformatie zijn vaker van het mannelijke geslacht, vinden vaker dat de kwaliteit van ziekenhuizen niet betrouwbaar bepaald kan worden, geven vaker aan actief op zoek te gaan naar kwaliteitsinformatie en weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is. Uit dit onderzoek blijkt het niet weten waar kwaliteitsinformatie te vinden is de belangrijkste verklarende factor te zijn voor het niet gebruiken van kwaliteitsinformatie bij ziekenhuiskeuze. Patiënten vinden eerdere ervaring met het ziekenhuis en de mening van de huisarts de belangrijkste factoren bij het kiezen van een ziekenhuis.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen