Wat beweegt (in) Nijmegen Nieuw-West?

Abstract
In een interdisciplinaire denktank van de Radboud Honours Academy hebben acht studenten met verschillende studieachtergronden voor de gemeente Nijmegen onderzoek gedaan naar de wijk Nijmegen Nieuw-West. Meer specifiek hebben zij onderzocht welke rol de gemeente Nijmegen op het gebied van het basisonderwijs en voorschoolse educatie, in het bijzonder met betrekking op taalontwikkeling, zou moeten spelen.
Description
Citation
Faculty
Programme
Specialisation