De invloed van vertaling en verlarende noten op betrokkenheid en narratieve overtuiging bij het lezen van middeleeuwse verhaalfragmenten door bovenbouwleerlingen havo/vwo.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-09-14
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek gaat over de invloed van taal en aanwezigheid en plaats van verklarende noten op betrokkenheid bij een verhaal en op narratieve overtuiging. Ook werd de invloed van betrokkenheid op narratieve overtuiging gemeten. De proefpersonen gaven hun mening over verhaalgerelateerde stellingen die pasten bij de leerdoelen van het historisch literatuuronderwijs, zij gaven aan hoeveel leesplezier zij hadden ervaren en zij vulden de items van de betrokkenheidsschaal van Buselle en Bilandzic (2009) in. De betrokkenheid bleek hoger bij proefpersonen die het verhaal in een modern-Nederlandse vertaling lazen dan bij proefpersonen die het verhaal in het Middelnederlands lazen. Het lezen van het verhaal met of zonder verklarende noten leverde geen verschil op voor de betrokkenheid. Niet elke dimensie van betrokkenheid werd op dezelfde wijze beïnvloed door vertaling en aanwezigheid en plaats op de pagina van verklarende noten. De invloed van taal, noten en betrokkenheid op de verhaalgerelateerde attitudes verschilde per item.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren