Maakt de grootte van een binnenstad verschil? Een mixed methods onderzoek naar de invloed van de grootte van een binnenstad op de ontwikkeling van deze binnensteden in de afgelopen jaren.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2018-05
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De provincie Gelderland wil inspelen op de ontwikkelingen die gaande zijn in de samenleving om te zorgen dat binnensteden vitaal worden en blijven. Naar binnensteden zijn al diverse onderzoeken gedaan, er ontbreekt echter onderzoek waarbij gefocust wordt op het verschil in ontwikkeling tussen binnensteden van verschillende grootteklassen. Binnensteden zijn complexe systemen waar verschillende doelen en belangen bij elkaar komen. Het multifunctionele karakter van de binnenstad zal in dit onderzoek daarom als uitgangspunt worden gebruikt. In dit onderzoek zijn zowel statistische analyses als casestudies ingezet. Uit de resultaten van de analyses is gebleken dat de grootte van een binnenstad invloed heeft op de ontwikkeling van: het aantal woningen, het aantal leegstaande verkooppunten en het aantal dienstverleningsverkooppunten. Op basis van casestudies in kleine binnensteden is gebleken dat actoren ook daadwerkelijk ervaren dat de ontwikkelingen en opgaves in kleine binnensteden anders zijn dan in grotere binnensteden. Al met al kan gesteld worden dat de grootte van de binnenstad wel van invloed is op de ontwikkeling die binnensteden hebben doorgemaakt, hoewel de grootte niet op alle variabelen van invloed is. Het is voor de provincie Gelderland daarom belangrijk om in de toekomst maatwerk te leveren, regionaal te sturen en meer kennis te gaan delen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen