Samen op de fiets

Keywords
Thumbnail Image
Authors
Date
2016-07-01
Language
en
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
‘Samen op de fiets’ staat voor een evaluatieonderzoek van uitgevoerde participatieprocessen bij de aanleg van fietsinfrastructuur. Waarbij het perspectief van de gemeente en de bewoners is bekeken. Gebruik is gemaakt van de volgende negenevaluatiecriteria: representativiteit, onafhankelijkheid, timing, invloed, transparantie, resource toegankelijkheid, taakstelling, gestructureerde besluitvorming, efficiëntie. De casussen waren verschillende fietsstraten in Deventer, Nijmegen en Utrecht. De gemeente starten voornamelijk burgerparticipatieprocessen om meer kennis van de bewoners te krijgen over de huidige situatie en om draagvlak te creëren voor de toekomstige plannen. De bewoners doen mee om inspraak te hebben op het besluit en omdat het betrekking heeft op hun eigen woonomgeving. De volgende succespunten zijn uit het onderzoek gekomen: Een zo kort mogelijke periode tussen de verschillende bijeenkomsten. Bewoners in een zo vroeg mogelijk stadium van het proces betrekken. Goede en open communicatie tussen de gemeente en de participanten. De beeldvorming en visualisatie van het ontwerp. Beide partijen, zowel gemeente als participanten zagen de noodzaak voor de herinrichting van de straat. Het betrekken van een derde, onafhankelijke partij. Daarnaast zijn de volgende verbeterpunten benoemd: het benaderen en motiveren van bewoners om deel te nemen aan het participatieproces. De politiek betrekken bij het participatieproces. Trefwoorden: Burgerparticipatie, fietsinfrastructuur, snelfietsroutes, fietsstraten, evaluatiecriteria.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen