Een breuk met het recente verleden. De Partij van de Arbeid over deelname aan militaire vredesoperaties en gevechtshandelingen in de jaren negentig.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de geschiedenis van de internationale betrekkingen zijn de jaren negentig uitvoerig onderzocht. Over de positie en de rol van politieke partijen in Nederland, zoals de PvdA, is minder bekend. Dit onderzoek schetst een beeld over hoe een regeringspartij omgaat met het nemen van een besluit tot militair ingrijpen. Soortgelijk onderzoek over de besluitvorming binnen andere Nederlandse politieke partijen ontbreekt. Daarnaast biedt dit onderzoek meer begrip en verdieping in hoe de standpunten van een politieke partij tot stand komen. In de Nederlandse geschiedschrijving is de besluitvorming over standpunten an sich wel onderzocht, maar het feit dat kabinetsbesluiten een compromis zijn van standpunten van verschillende kabinetspartijen, en waar deze standpunten vandaan komen, krijgen slechts incidenteel aandacht
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation