Druk op de Stad. Een onderzoek naar gentrification veroorzaakt door toerisme in de binnenstad van Amsterdam en de invloed van de gemeente Amsterdam hierop.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-07-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Sinds de jaren tachtig van de vorige eeuw is in Europa de interesse in stedelijk toerisme toegenomen. De toename van stedelijk toerisme heeft invloed op de lokale ontwikkelingen in de steden, dit kan positief of negatief zijn. Een negatief gevolg is gentrification dat door toerisme wordt veroorzaakt. Dit kan voornamelijk leiden tot de stijging van woningprijzen en het veranderen van het voorzieningsniveau. Wijken waarin sprake is van gentrification door toerisme veranderen vaak in een wijk exclusief voor toeristen. In dit onderzoek is onderzocht op wat voor manier gentrification door toerisme plaatsvindt in de binnenstad van Amsterdam en wat de invloed van de gemeente Amsterdam hierop is. In het onderzoek is kwalitatieve data verkregen door middel van bestudering van (statistische) data, beleidsonderzoek en interviews met bewoners en de gemeente Amsterdam. De interviews zijn geanalyseerd door middel van grounded theory. In de binnenstad van Amsterdam vindt een economische opwaardering plaats door toerisme en de binnenstad wordt steeds exclusiever voor toeristen. De gevolgen hiervan zijn gentrification dat veroorzaakt wordt door toerisme. De gemeente Amsterdam heeft een aantal vormen van beleid met betrekking tot dit, maar heeft over het algemeen niet veel invloed. Dit komt mede door de non-actieve houding van de gemeente.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen