Een gezongen geschiedenis. Drie bekende geuzenliederen in de geschiedschrijving van de Nederlantsche Gedenck-clanck (1626)

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-06-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie is onderzoek gedaan naar drie bekende geuzenliederen in twee liedbronnen. De drie geuzenliederen, Wilhelmus, Maximilianus de Bossu en Hoort allegaer werden geschreven naar aanleiding van actuele gebeurtenissen in de strijd tegen de Spanjaarden. De geuzenliederen vormen een ooggetuigenverslag van de Opstand. Vijftig jaar na het verschijnen van de oudst bekende druk van het Geuzenliedboek (1576) geven de erven van Adriaen Valerius zijn historiserende liedboek Nederlantsche Gedenck-clanck (1626) uit. Met dit liedboek wil Valerius een culturele herinnering creëren. Middels prozateksten en liederen, waaronder drie originele geuzenliederen die dienen als historische bron, beschrijft Valerius de beginjaren van de Opstand. Aan de hand van de theorie van de memory studies onderzoek ik of de geuzenliederen en de prozateksten bijdragen aan de doelen die Valerius zich heeft gesteld. De Nederlantsche Gedenck-clanck ambieert een cultureel geheugen te creëren, maar het zijn de geuzenliederen die bijdragen aan de herinnering van het vaderlandse verleden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren