Hoe veilig is een multiculturele werkomgeving?

Keywords
Thumbnail Image
Date
2015-06-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In een steeds meer globaliserende wereld, wordt ook het werknemersbestand van bedrijven internationaler. Daaraan hangen veel postieve effecten, maar helaas ook enkele negatieve effecten. In dit onderzoek is gekeken naar de invloed die een culturele achtergrond kan hebben op het veiligheidsbewustzijn van medewerkers op de operationele werkvloer. Hiervoor zijn zowel Nederlandse als buitenlandse medewerkers bevraagd, gebruikmakend van een survey. De mogelijk beïnvloedende factoren die in dit onderzoek zijn meegenomen, is het toepassen van de leiderschapsstijl Safety Specific Transformational Leadership door de manager en de multiculturele competenties van de manager, beiden gezien vanuit de perceptie van zijn/haar medewerkers en ook nog het veiligheidsgedrag, de mate van onzekerheidsvermijding en machtsafstand van de medewerkers. Gebleken is dat de onzerheidsvermijding van medewerkers de beste voorspeller is voor het ! veilighei dsbewustzijn op de werkvloer en dat de andere factoren geen significante voorspellers bleken te zijn. In de toekomst kan bijvoorbeeld nog gekeken worden naar de taalvaardigheid in vreemde talen van de manager.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren