Eén cue maakt nog geen organisationele identificatie: ondanks sterke voorliefde voor cues zijn effecten op werkelijk gevoel niet meetbaar.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-04-03
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De huidige conceptualisatie van organisationele identificatie (OI) veronderstelt dat OI uit twee componenten bestaat: een cognitief en een affectief component. Het ontbreekt echter aan empirisch bewijs voor deze verdeling in twee componenten. In navolging van eerder onderzoek van Tanis en Beukeboom (2011) wordt in dit onderzoek (n = 160) het gebruik van communicatieve cues en effect daarvan op OI onderzocht middels een experiment en een exploratieve vragenlijst. De verwachting was dat organizational identity cues, cues die de identiteit van een organisatie benadrukken, de cognitieve component zouden beïnvloeden. Van personal focus cues, cues die de medewerker als individu benadrukken, werd verwacht dat ze de affectieve component zouden beïnvloeden. In het experiment zijn geen significante effect gevonden van zowel organizational identity cues, als personal focus cues op een of beide componenten van OI. Uit de exploratieve vragenlijst blijkt echter dat de twee cuesoorten wel verschillende associaties en gevoelens oproepen bij respondenten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren