Innerlijke ruimte, de kern van geestelijke verzorging?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-02-23
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek heeft als doel inzicht te verkrijgen in de spirituele laag in gesprekken tussen patiënten en geestelijk verzorgers. Er is gepoogd die spirituele laag beter te begrijpen met behulp van het concept innerlijke ruimte, aan de hand van de vraag ‘In hoeverre is innerlijke ruimte een bruikbaar concept om de ervaring van spiritualiteit in de gesprekken tussen patiënt en geestelijk verzorger te onderzoeken?’. Deze vraag is onderzocht via interviews met zes ziekenhuispatiënten, in de context van de gesprekken die zij met een geestelijk verzorger hebben gevoerd. Uit het onderzoek blijkt dat het -door Leget (2008) voorgestelde en met enkele beperkingen geoperationaliseerde - model bruikbaar is om inzicht te verkrijgen in de ervaring van patiënten met expliciet-spirituele betekeniskaders, maar dat het minder bruikbaar lijkt voor het onderzoeken van de ervaring van patiënten met impliciet-spirituele of andersoortige betekeniskaders.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen