Bedrijventerreinenmarkt; Interessant voor Ballast Nedam? Een onderzoek namens Ballast Nedam naar perspectief biedende mogelijkheden binnen de markt ‘bedrijventerreinen’

Keywords
Thumbnail Image
Date
2009-09-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bedrijventerreinen hebben een belangrijke economische functie. Maar liefst 30 procent van alle werkgelegenheid in Nederland bevindt zich op bedrijventerreinen. Het ruimtelijk economische beleid heeft de afgelopen jaren dan ook een sterk accent gelegd op de ontwikkeling van bedrijventerreinen. Het totale areaal is dan ook omvangrijk en breidt zich nog steeds uit. Dit heeft geleid tot een overaanbod, bestaande uit 7.000 hectare. Voornamelijk gemeenten zijn verantwoordelijk voor het bestaande overaanbod. Het streven naar economische groei wordt vertaald naar ruimhartig uitgiftebeleid. Hierdoor kunnen ondernemers binnen hun eigen gemeentegrenzen eenvoudig grond kopen tegen lage grondprijzen. Het gevolg van dit beleid is overaanbod aan gronden, extensief grondgebruik en snelle verpaupering. Ondernemers gaan namelijk hun oude pand niet herstructureren als nieuwbouw goedkoop is. Andere ondernemers zijn ook niet geïnteresseerd in het oude pand waardoor deze snel verpaupert (leegstand/lage vastgoedwaarde). Bij aankoop van een nieuw perceel wordt rekening gehouden met eventuele groei van de onderneming, waardoor extra grond wordt aangeschaft (lage grondprijs). Dit leidt tot extensief grondgebruik. Vanwege de lage grondprijs is het voor private partijen (ontwikkelaar/beleggers) lastig om rendement op een ontwikkeling te behalen. Hierdoor zijn deze partijen nauwelijks betrokken in de markt. De markt voor bedrijventerreinen kent dus negatieve externe effecten. Om de markt efficiënter te maken en daarmee de effecten te mitigeren, wordt vaak meer private betrokkenheid als oplossing aangedragen (Louw, Needham, Olden, & Pen, 2004, p. 42), (Segeren, Needham, & Groen, 2005, p. 163), (Vromraad, 2006, p. 12), (Taskforce (her)ontwikkeling bedrijventerreinen, 2008, p. 10). In laatstgenoemde rapporten wordt de huidige markt en de actieve rol van de gemeenten dan ook veroordeeld. Deze inzichten hebben mogelijk invloed op de huidige marktordening waardoor de markt interessanter wordt voor private partijen. Deze veronderstelling heeft geleid tot de volgende algemene vraagstelling; Biedt de bedrijventerreinenmarkt commercieel interessante mogelijkheden voor private partijen?
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen