Inclusie op de werkvloer, hoe realiseer je dat? Verkennend onderzoek naar inclusie op de werkvloer en de rol van interne communicatie en leiderschap.

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-05-10
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit verkennende onderzoek richt zich op inclusie op de werkvloer. Het onderzoek gaat over verbondenheid en uniciteit op de werkvloer waarbij werknemers worden behandeld als insider, maar ook worden aangemoedigd om eigenheid te behouden. Interne communicatie en specifiek de wijze van communicatie door leidinggevenden zijn tot op heden onderbelicht in de literatuur over inclusie. Dit onderzoek bouwt voort op de theorie door de schakel te leggen met communicatie in de organisatie. De focus ligt op interne communicatieprocessen die kunnen bijdragen aan een inclusieve werkvloer en de spilfunctie die leidinggevenden hierin hebben. Ook wordt een bijdrage aan de praktijk geleverd, door inzicht te geven in het realiseren van een inclusieve werkvloer. Voor dit onderzoek zijn als primaire data transcripten van tien open semigestructureerde interviews gecodeerd en in de tweede plaats observaties bestudeerd. Door middel van deze inhoudsanalyse is antwoord gegeven op de onderzoeksvraag: “Wat is volgens werknemers en leidinggevenden de betekenis van interne communicatie, en daarin de rol van leidinggevenden, voor het bewerkstelligen van inclusie op de werkvloer?“ De bevindingen zijn gecategoriseerd aan de hand van vier thema’s. De thema’s zijn een inclusieve werkvloer, interne communicatieprocessen, de rol van leidinggevenden en aangrijpingspunten voor interne communicatie. De kernelementen van een inclusieve werkvloer zijn verbondenheid en eigenheid. In de bevindingen staat hoe interne communicatieprocessen van betekenis zijn voor verbondenheid en eigenheid. Daarbij wordt het spanningsveld in communicatie tussen verbondenheid en eigenheid besproken. In het bijzonder komt aan bod op welke wijze communicatie van leidinggevenden van betekenis is voor verbondenheid en eigenheid. Het spanningsveld tussen de ruimte voor individuen en de kaders van de organisatie wordt hierbij besproken. Tot slot biedt dit onderzoek praktische aangrijpingspunten over hoe interne communicatie kan bijdragen aan een meer inclusieve werkvloer.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren