De wolf is terug. Beleidsadvies over de terugkomst van de wolf in Nederland

Abstract
In dit beleidsadvies wordt het Nederlandse wolvenbeleid onder de loep genomen. Centrale vraag van het rapport luidt: Welke maatregelen kunnen beleidsmakers nemen om voldoende draagvlak te creëren voor een duurzame co-existentie tussen mens en wolf?
Description
Citation
Faculty
Programme
Specialisation