Herkenning, herinnering en waardering van logo’s: geef gehoor aan het nut van een metafoor.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek, afgenomen onder 234 proefpersonen, richt zich op de effecten van een metafoor in een logo. Bijna ieder merk of organisatie heeft een logo die zo vaak mogelijk uitgedragen wordt. Kennis op dit gebied kan voor een grotere effectiviteit van een logo zorgen en zo van waarde zijn voor merken en organisaties. In een online vragenlijst zijn twee groepen proefpersonen (eenmalige blootstelling aan het logo vs. vier keer blootstelling aan het logo) vragen gesteld over een totale set van tien fictieve logo’s met en zonder metafoor, waar ieder er vijf van te zien heeft gekregen (logo’s met en zonder metafoor). Hierover zijn vragen gesteld op het gebied van de attitude t.o.v. het logo, het merk, de herkenning en de herinnering. Resultaten uit een MANCOVA lieten zien dat een metafoor geen effect heeft op de herinnering en herkenning van een logo en dat er ook geen interactie- effect is (metafoor*exposure en begrijpelijkheid*metafoor) op de herinnering. Exposure zorgde wel voor een betere herinnering en herkenning van het logo. Het toevoegen van een metafoor had wel effect op de attitude ten opzichte van het logo en het merk: beide werden beter gewaardeerd Ook is er een significante positieve correlatie tussen die twee variabelen gevonden. Daarnaast is er een interactie gevonden door middel van een positief effect van begrijpelijkheid en metafoor op de attitude en de herkenning, en van de herkenbaarheid en metafoor op de attitude t.o.v. het logo en het merk. Ten slotte had begrijpelijkheid een positief hoofdeffect op de attitude t.o.v. het merk. Dit onderzoek laat zien dat het toevoegen van een metafoor wel degelijk een positief effect heeft op de attitude t.o.v. het logo en het merk en dat exposure een effect heeft op de herinnering en herkenning. Duidelijke effecten van een metafoor op de herkenning en herinnering zijn nog onhelder.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren