De intermediale Preraphaëlieten: Sint Cecilia met de dubbele muzikale betekenis

Abstract
In dit onderzoek wordt er aandacht gevestigd op de specifieke verbinding tussen muziek, de vrouw en de Preraphaëlieten in Victoriaans Engeland. Om dit te kunnen bewerkstelligen is er in het onderzoek allereerst een algemeen beeld van de Preraphaëlieten geschetst, met specifieke nadruk op het intermediale aspect van het broederschap. Ten tweede is er gekeken naar de rol en functie van muziek in Victoriaans Engeland en daarnaast naar de visie die er in deze tijd heerst over de vrouw. Aan de hand van al deze bevindingen is uiteindelijk een brede analyse gemaakt over een aantal Sint Cecilia-voorstellingen van de Preraphaëlieten. De vraag 'Welke overeenkomsten en verschillen zijn te vinden in de afgebeelde Sint Cecilia – patroonheilige van de muziek – in de kunst van de Preraphaëlieten en hoe kunnen deze geduid worden aan de hand van denkbeelden over vrouw en vrouwelijkheid in de Victoriaanse tijd?' wordt beantwoord in deze bachelorscriptie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren