Duurzame mobiliteit als doel of middel

Keywords
Thumbnail Image
Date
2017-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederland is een zeer verstedelijkt gebied en de grote steden blijven groeien. Elke inwoner heeft behoefte aan toegang tot voorzieningen. Om hierin te voorzien dient men van A naar B te kunnen komen. Omdat er zoveel mensen zijn die onderweg zijn ontstaan er in de steden echter problemen. Deze problemen zorgen ervoor dat de leefbaarheid van steden afneemt waardoor deze minder aantrekkelijk worden voor zowel bewoners als bedrijven. Voor steden is het dan ook van groot belang om maatregelen te nemen die tot gevolg hebben dat de stad goed toegankelijk blijft. Omdat dit zo van belang is voor de stad en zijn gebruikers, dienen maatreglen die tot doel hebben het verbeteren van de toegankelijkheid van de stad, op een rationele manier tot stand te komen. Deze scriptie richt op dit onderwerp met als doel om inzicht te verkrijgen in hoe het beleid rondom duurzame toegankelijkheid tot stand is gekomen en hoe dit zich heeft ontwikkeld in de Gemeente Rotterdam.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen