Excessen van excellentie: een analyse van de prestatiegerichtheid onder studenten in de hedendaagse prestatiecultuur

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-05-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Nederlandse jongvolwassenen lijden aan depressies in vergelijking tot andere generaties, terwijl in het algemeen de Nederlandse jongvolwassenen erg gelukkig blijken te zijn. Waar komt deze ontevredenheid vandaan? Jongvolwassen ervaren mentale spanning, doordat ze ontevreden zijn met zichzelf. Deze ontevredenheid komt vanuit een overmaat aan onzekerheid en hoge verwachtingen bij toekomstige levenskeuzes, als ook een maatschappelijke tendens van prestatiegerichtheid. Tegen deze achtergrond wordt onderzocht in hoeverre derde- of ouderejaars studenten van de Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit te Nijmegen zich in hun volgende levenskeuzes laten beïnvloeden door een prestatiegerichte maatstaf van excellentie. Om de prestatiecultuur van de Nijmeegse derde- en ouderejaars bachelor studenten te onderzoeken wordt gebruikt gemaakt van de theorie van Bourdieu over de habitus. De analyse van deze habitus gaat middels drie factoren die met behulp van de literatuur zijn opgesteld: prestatiegerichtheid bij het studeren, de mate van uitstraling van een beeld van positivisme op sociale media en de invloed van de Covid-19 crisis op dit prestatiegerichte denken onder studenten. Uit deze analyse is naar voren gekomen dat vanuit de habitus van excellentie de prestatiegerichte samenleving vergaand genormaliseerd blijkt te zijn onder de studenten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen