De overheid en biodiversiteit in gebiedsontwikkeling; over de rol van de overheid bij het realiseren van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-07-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek bestudeert de rol van de overheid bij het realiseren van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling en de mogelijk positieve effecten van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling op de biodiversiteit. Tijdens het onderzoek zijn de vormen van overheidssturing, mogelijkheden en voorbeelden van natuurinclusieve ruimtelijke ingrepen, voorwaarden voor natuurinclusieve gebiedsontwikkeling en de biodiversiteitseffecten daarvan in kaart gebracht voor de bestudeerde casussen. De conclusie van dit onderzoek is dat actieve sturing vanuit de overheid leidt tot hogere natuurinclusiviteit van gebiedsontwikkelingen. Op basis van deze conclusie is het onder andere aan te bevelen dat de overheid dan ook een actieve rol aanneemt wanneer zij ambities heeft op het gebied van natuurinclusieve gebiedsontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk dat er een hoog ambitieniveau is op het gebied van het nemen van natuurinclusieve maatregelen. Ook kan er eventueel gebruik worden gemaakt van het gedeeltelijk benutten van een ontwikkeling voor natuurontwikkeling. Wat betreft het vervolgonderzoek is in het literatuuronderzoek gebleken dat er nog niet veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar natuurinclusieve gebiedsontwikkeling en aanverwante onderwerpen, vervolgonderzoek is dus in de brede zin waardevol. Specifiek kan vervolgonderzoek zich richten op het verder verdiepen van het concept, de rol van andere stakholders dan de overheid, de rol van omgevingsfactoren en nieuwe vormen van planologie.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen