De Invloed van Implementatie Intenties op Eetbuien en de Rol van Impulsiviteit

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2018-01-30
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze studie werd het effect van implementatie intenties op eetbuien en pathologisch eetgedrag onderzocht, en de rol van impulsiviteit. Implementatie intenties zijn als-dan-plannen die de kans om een doel te bereiken vergroten. Het effect van implementatie intenties op eetbuien bij mensen met Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder is nog niet eerder onderzocht. 22 participanten met de primaire diagnose Boulimia Nervosa of Binge Eating Disorder, vulden vier weken lang een online eetdagboek in. Daarnaast ontvingen zij een kortdurende behandeling met behulp van implementatie intenties of een controlebehandeling, bestaande uit drie sessies. De Barratt Impulsiveness Scale werd gebruikt om de mate van impulsiviteit te meten. Uit de resultaten bleek geen significant verschil tussen de controlegroep en de experimentele groep, voor de afname van het aantal eetbuien en het pathologisch eetgedrag. Impulsiviteit leek enkel één maand na behandeling voor een modererend effect te zorgen. Een kortdurende behandeling met implementatie intenties lijkt vooralsnog geen effect te hebben op eetbuien bij mensen met Boulimia Nervosa en Binge Eating Disorder. Mogelijk is dit te wijten aan het grote gebrek aan power. Vervolgonderzoek zou zich kunnen richten op de effecten van een langer-durende behandeling of op het effect van implementatie intenties voor de aparte patiëntgroepen. Dit onderzoek is een eerste exploratie van de resultaten van een groter, nog langer lopend onderzoek.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Sociale Wetenschappen
Programme