De culturele duurzame rol van podiumkunstenfestival

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2020-08-28
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Festivals zijn culturele organisaties die een essentiële rol spelen in de culturele sector. Overgewaaid uit Amerika deed het fenomeen in 1967 zijn intrede in Nederland. Hoewel vele varianten van festivals bekend zijn, wordt pas vanaf 2010 erkend hoe onmisbaar festivals zijn voor de culturele sector. In deze rol blijkt het festival daarnaast een bijdrage te leveren aan een duurzame cultuur. In deze scriptie wordt onderzocht welke cultureel duurzame rol podiumkunstfestivals kunnen vervullen aan de hand van een analyse van de drie podiumkunstenfestivals Le Guess Who?, SPRING Performing Arts festival en Tweetakt in de Utrechtse culturele samenleving, met behulp van de theorie over culturele duurzaamheid. Een onderzoeksteam, genaamd COST Action IS1007, heeft vastgesteld dat cultuur aan de basis van duurzaamheid een ondergeschikte rol heeft gekregen naast de pijlers sociologie, ecologie en economie. Tussen 2011 en 2015 onderzocht het team niet alleen de mogelijkheid om cultuur als vierde pijler toe te voegen aan de basis van duurzaamheid, maar ook andere rollen die cultuur binnen duurzaamheid zou kunnen vervullen. In het theoretisch kader wordt een vertaalslag gemaakt van de onderzoeken van het onderzoeksteam. Dit heeft als resultaat dat er drie verschillende rollen van cultuur binnen duurzaamheid worden onderscheiden: culture in sustainability, culture for sustainability, culture as sustainability. Hieruit komt naar voren dat het overkoepelende begrip culturele duurzaamheid is. Dit begrip kan beschreven worden aan de hand van zeven aspecten die tevens voortkomen uit de drie rollen; cultural heritage, cultural vitality, cultural diversity, economic viability, locality, eco-cultural resilience, eco-cultural civilisation. De drie rollen binnen cultureel duurzaamheid en de zeven aspecten zijn weer te geven in een bruikbaar model. Met behulp van dit model kan de casus, de drie podiumkunstenfestivals Le Guess Who?, SPRING Performing Arts Festival en Tweetakt, worden geanalyseerd op zijn culturele duurzame rol. De festivals worden in dit onderzoek eerst geanalyseerd op de aanwezigheid van de zeven aspecten van culturele duurzaamheid. Deze analyse toont aan welke rol de festivals vervullen in het kader van culturele duurzaamheid. Uit de analyse blijkt dat de festivals binnen culturele duurzaamheid tegelijk kunnen vervullen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren