Vloggers: de marketingprofessionals van de toekomst?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2018-06-29
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Tot dusverre is er weinig onderzoek gedaan naar vloggers en welke invloed vlogs hebben op consumenten. Op basis van de positieve gevonden effecten van celebrity endorsement in eerdere studies en het vertrouwen van consumenten in reclame-uitingen op sociale mediakanalen werd verwacht dat vloggers mogelijk ook een positief effect hebben op attitudes en koopintenties van consumenten. Om dit te onderzoeken is een 2 x 2 experiment uitgevoerd. Er is daarbij onderzocht of de bekendheid van de vlogger en de communicatiestijl invloed hebben op de effectiviteit van de vlog. Uit het onderzoek bleek dat een bekende vlogger bij consumenten zorgt voor een hogere attitude ten opzichte van het product dat de vlogger bespreekt dan een onbekende vlogger. De communicatiestijl van de vlogger had geen invloed op de attitudes en koopintentie van consumenten. Het is tevens gebleken dat er geen relatie bestaat tussen de bekendheid van vloggers en de communicatiestijl die vloggers hanteren.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren