Structurele priming en accenten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-01-26
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Bij het produceren van taal hebben sprekers vaak de neiging onlangs gehoorde of gebruikte zinsconstructies opnieuw te gebruiken. Dit fenomeen wordt ook wel structurele priming genoemd. Binnen priming begint er overwegend meer aandacht te komen voor de rol van accenten. In de huidige studie is onderzocht wat het effect van sprekersaccent is op structurele priming in de niet-moedertaal. Het gaat hierbij om L1-Nederlands-L2-Engelse participanten. Participanten kregen steeds een Engelse zin te horen in ofwel een Nederlands ofwel een Duits accent en moesten vervolgens zinnen aanvullen in een sentence completion taak. Wanneer er sprake was van een match tussen het accent van de spreker en dat van de prime was er een groter effect van priming dan wanneer er geen sprake was van een match. Er kan dus worden geconcludeerd dat er inderdaad sprake is van een effect van sprekersaccent op de mate van structurele priming.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren