Die Lektion aus Todesfuge: Eine Fallstudie über die Erfahrungen mit fächerübergreifender Literaturdidaktik anhand des Arbeitshefts Todesfuge

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-25
Language
de
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek werd de vakoverstijgende literatuurdidactiek uit het werkschrift onder leerlingen en docenten bij het vak Duits geëvalueerd. Het werkschrift wordt positief geëvalueerd en binnen het relatief minder populaire schoolvak Duits is er voor de didactiek aan de hand van dit werkschrift sprake van een toegenomen motivatie onder zowel leerlingen als docenten. Met name docenten die het gedicht ‘Todesfuge’ niet kennen raken gemotiveerd door het werkschrift. Er is onder leerlingen en docenten waardering voor de lezersgerichte en vakoverstijgende benadering van het gedicht en de interdisciplinaire mogelijkheden. De lezersgerichte en vakoverstijgende benadering zorgt voor meer begrip en betrokkenheid, waarbij het als uniek wordt ervaren dat de literaire benadering van de Jodenvervolging meer ruimte biedt voor de persoonlijke ervaring van slachtoffers dan de feitelijke benadering van het vak geschiedenis. Enkele suggesties voor verbetering zijn het aanscherpen van de discussievragen, schriftelijke aandacht voor de directe lezersreactie, de verwijzing naar films in het schrift, het samenstellen van een Duitse uitgave en het vergroten van de aandacht voor de actualiteit van vervolging van minderheden.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren
Specialisation