Verstaanbaarheid bij NT2-sprekers.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2022-08-22
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is de verstaanbaarheid van mensen die het Nederlands als tweede taal spreken (NT2-sprekers) onderzocht. De algemene doelstelling was om betrouwbare en valide Speech Intelligibility scores (SI-scores) te verwerven. Hiervoor werden twee luisterexperimenten uitgevoerd. In het eerste luisterexperiment luisterden experts, NT2-docenten, naar NT2-sprekers. Vervolgens beoordeelden zij negen NT2-sprekers op verstaanbaarheid door middel van orthografische transcripties en achttien NT2-sprekers door middel van een Visual Analogue Scale (VAS). In het tweede experiment luisterden non-experts, mensen die geen tot weinig ervaring hebben met het luisteren naar NT2-sprekers, naar dezelfde achttien NT2-sprekers, en beoordeelden zij hen ook op verstaanbaarheid, maar enkel door middel van VAS-beoordelingen. De resultaten lieten zien dat zowel de experts als de non-experts betrouwbaar hebben beoordeeld. Bovendien kwamen de oordelen van deze twee groepen luisteraars erg overeen. Het verband tussen de orthografische transcripties en de VAS-beoordelingen was echter niet significant, wat betekent dat de twee methodes verstaanbaarheid verschillend lijken te meten. Ten slotte werden er geen significante verbanden gevonden tussen de verworven SI-scores en achtergrondkenmerken van de NT2-sprekers, zoals het taalvaardigheidsniveau, de duur van het verblijf of onderwijs in Nederland, en het geboorteland en de gesproken talen. Dit is waarschijnlijk hoofdzakelijk te verklaren door een te klein aantal NT2-sprekers.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren