Emoji-convergentie in informele WhatsApp-gesprekken

Keywords
Thumbnail Image
Date
2020-06-08
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In face-to-face communicatie proberen gesprekspartners op elkaar aan te sluiten of juist niet door hun taalgebruik en/of non-verbale gedrag aan te passen. Deze ‘communicatie accommodatie’ zorgt ervoor dat de sociale afstand wordt verkleind, vergroot of behouden blijft. Nu leven we in een samenleving waar we steeds afhankelijker worden van computer- gemedieerde communicatie (CMC) om zo onze relaties te onderhouden. In deze digitale communicatie wordt het lastiger om non-verbale signalen over te dragen. Om deze kloof te overbruggen kunnen emoji worden gebruikt. Dit onderzoek bestudeert communicatie accommodatie in CMC middels emoji. Is er sprake van convergentie in emoji-gebruik van mensen in informele WhatsApp-gesprekken? Bestaan er verschillen in convergentie wat betreft leeftijd en het gebruik van emoji? In een online experiment met een 2x2 tussenproefpersoondesign (N = 134) moest de helft van de participanten reageren op whatsapp-berichten met emoji en de andere helft op whatsapp-berichten zonder emoji. Er is een significant hoofdeffect gevonden tussen de conditie en het emoji-gebruik: als ze waren blootgesteld aan berichten mét emoji, gebruikten proefpersonen significant meer emoji in hun eigen berichten. Hieruit kan geconcludeerd worden dat proefpersonen convergeren wanneer de gesprekspartner emoji toepast. Er zijn geen verschillen gevonden tussen leeftijdsgroepen en emoji-gebruik.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren