Regionale accenten in landelijke marketing

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2021-06-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is er gekeken naar de effecten van het Limburgse en het Groningse accent op de attitude ten opzichte van de advertentie, attitude ten opzichte van het product, de aankoopintentie en merknaamherkenning. Hierbij is een congruente boodschap gekoppeld aan een spraak stimuli en wordt het Groningse accent vergeleken met het Limburgse accent. De onderzoeksvraag is: In hoeverre is het congruentie-effect aan de orde bij het Gronings- en het Limburgse accent gecombineerd met reclameproducten die associaties oproepen met het Gronings en het Limburgs?’ Het experiment is uitgevoerd door middel van een tussenproefpersoon design. In totaal hebben 565 participanten meegewerkt aan het experiment. De respondenten kregen twee stimuli te zien. Een stimuli met het Randstedelijke accent en een stimuli met of het Groningse of het Limburgse accent. Uit de onderzoeksresultaten bleek dat het Limburgse accent over het algemeen hoger scoort dan het Groningse accent. Het Groningse accent werd dan wel weer beter herinnert. Het Limburgse accent scoort wel significant hoger in combinatie met een congruent product op de aankoopintentie dan het Groningse accent.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren