De Natuurverkenning 2010-2040 in Zuid-Holland : Een onderzoek naar de toepassingsmogelijkheden van de Natuurverkenning 2010-2040 in het natuurbeleid van de provincie Zuid-Holland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2012-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het natuurbeleid is de laatste jaren aan een flinke verandering onderhevig. Door een steeds verder gaande decentralisatie is het natuurbeleid onder het huidige kabinet en voorgaande kabinet Balkenende IV sterk hervormd. Het huidige kabinet Rutte heeft vanwege de benodigde bezuinigingen ervoor gekozen om het natuurbeleid nog rigoureuzer te hervormen. Een groot deel van het natuurbeleid wordt onder dit kabinet overgedragen aan de provincies. De provincies krijgen er dus een omvangrijk takenpakket bij. Zij moeten hierbij echter rekening houden met een fikse bezuiniging. Kortom, er moet meer gedaan worden met minder geld. Hoe de provincies dit gaan doen is tot nu toe nog niet duidelijk. Om de provincies niet geheel in het ongewisse te laten heeft het Rijk opdracht gegeven tot het opstellen van een nieuwe Natuurverkenning. Deze is in 2012 door het Planbureau van de Leefomgeving (PBL) uitgebracht. In deze Natuurverkenning presenteert het PBL vier kijkrichtingen, namelijk vitale, beleefbare, functionele en inpasbare natuur. Deze kijkrichtingen moeten ondermeer de provincies helpen bij het opdoen van ideeën voor een vernieuwd provinciaal natuurbeleid. De vraag is echter of de landelijke Natuurverkenning 2010-2040 wel bruikbaar is op provinciaal niveau. De hoofdvraag van dit onderzoek luidt daarom als volgt: Welke perspectieven bieden de vier kijkrichtingen uit de Natuurverkenning 2010-2040, gezien vanuit het perspectief van de congruentie van de beleidsarrangementen, voor de opstelling van een vernieuwd provinciaal natuurbeleid voor de provincie Zuid-Holland? Om een antwoord te krijgen op de hoofdvraag is gebruik gemaakt van een case study. Zoals te zien is in de hoofdvraag is er in dit onderzoek voor de provincie Zuid-Holland als test case gekozen. Dit vanwege het feit dat de provincie de economische motor van het land is en veel grond dus gebruikt wordt voor economische doeleinden. Dit maakt het een uitdaging om juist voor deze provincie een vernieuwd natuurbeleid op te stellen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen