De bereikbaarheid van universiteiten in Nederland

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08-19
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dertien universiteiten in Nederland trekken gezamenlijk ongeveer 245.000 studenten aan. Van dit aantal maakt 39 procent dagelijks gebruik van de studenten-OV-kaart, ten opzichte van 12 procent van de studenten die in het bezit is van een auto. De bereikbaarheid van universiteiten is voor studenten mogelijk in het geding, wanneer in de nabije toekomst de studenten-OV-kaart mogelijk zal verdwijnen. Hierdoor is het onduidelijk of studenten nog wel gebruik blijven maken van het openbaar vervoer op basis van bereikbaarheid ten opzichte van de auto. Voor openbaar vervoersbedrijven is het ondenkbaar dat studenten mogelijk in mindere mate gebruik maken van het openbaar vervoer. Met het mogelijk afschaffen van de studenten-OV-kaartvervallen vervallen ook de compenserende subsidies van het Rijk aan de openbaar vervoersbedrijven. Deze subsidies zijn namelijk een belangrijke inkomstenbron voor openbaar vervoersbedrijven. Hierdoor is het mogelijk dat de kwaliteit van het openbaar vervoer er op achteruit gaat door het vervallen van verbindingslijnen omdat er geen geld is om deze verbindingen te exploiteren. Een adequate bereikbaarheid van universiteiten met het openbaar vervoer wordt door de Nederlandse overheid noodzakelijk geacht. Een dreigende afschaffing van de studenten-OV-kaart kan leiden tot een verschuiving van het gebruik van openbaar vervoer naar de auto door studenten. Echter, het toenemende autogebruik en de daarmee gepaard gaande negatieve effecten voor milieu en gezondheid zijn een belangrijke issue op beleidsagenda’s wereldwijd. In Nederland wordt er niet ingespeeld op het ontmoedigen van de auto, maar op een verbetering van het openbaar vervoer, waarbij het openbaar vervoer een volwaardig alternatief kan bieden voor de auto. Deze maatschappelijke problematiek speelt in op de vraag uit de wetenschap naar een systematische analyse van de kwaliteit van het openbaar vervoer in vergelijking met de auto op regionaal niveau. Hoewel zulke onderzoeken reeds zijn uitgevoerd in het buitenland, ontbreken in Nederland zulke inzichten. Het analyseren van de kwaliteit van het openbaar vervoersnetwerk ten opzichte dat van het wegennetwerk, draagt bij aan de gewenste systematische analyse van het openbaar vervoer ten opzichte van de auto. Het doel van dit onderzoek is het beoordelen van zowel de efficiëntie van het openbaar vervoersnetwerk alsmede de efficiëntie van het wegennetwerk rondom Nederlandse universiteiten, waarbij de universiteiten tegen elkaar worden afgezet om zodoende de bereikbaarheid van Nederlandse universiteiten te kunnen vaststellen. De centrale vraag in dit onderzoek luidt als volgt: In hoeverre zijn Nederlandse universiteiten bereikbaar ten opzichte van elkaar? Ter beantwoording van deze vraag worden de openbaar vervoersnetwerken van dertien Nederlandse universiteiten afgezet tegen het voor elke universiteit geldende wegennetwerk. Vervolgens worden de universiteiten uit dit onderzoek vergeleken op basis van bereikbaarheid ten opzichte van elkaar. Alvorens er een systematische analyse kan worden uitgevoerd, is het van belang de term bereikbaarheid binnen dit onderzoek te definiëren en vervolgens een aansluitende methode binnen dit definitiekader vast te stellen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen