Goede leiderschapscommunicatie als medicijn voor burn-outklachten?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Burn-outklachten komen vaak voor en zijn problematisch voor de samenleving. In dit onderzoek staat centraal welke invloed leiderschapscommunicatie heeft op burn-outklachten van medewerkers. Door middel van een enquête en interviews is onderzocht hoe de kwaliteit van de relatie tussen leidinggevenden en medewerkers (LMX) en het gebruik van motiverende taal (ML) samenhangen met burn-outklachten van medewerkers. Uit de literatuur is gebleken dat beide factoren namelijk resulteren in diverse positieve uitkomsten voor medewerkers. Waar voorgaand onderzoek naar leiderschapscommunicatie vaak eenzijdig is belicht, komt in het huidige onderzoek zowel het perspectief van medewerkers als dat van leidinggevenden aan de orde. Uit de door 140 medewerkers ingevulde enquête blijkt zoals verwacht dat een goede relatie tussen leidinggevenden en medewerkers samenhangt met minder burn-outklachten en een slechtere relatie met meer burn-outklachten. Dit is te verklaren doordat een goede relatie stress, de oorzaak van burn-out, kan wegnemen. Het verband tussen LMX en burn-outklachten, onderzocht door middel van meervoudige regressieanalyses, was echter zwak. Het gebruik van motiverende taal hing in tegenstelling tot bestaande onderzoeksresultaten niet samen met de hoeveelheid burn-outklachten. ML is in de opvatting van leidinggevenden wel een voorwaarde om een goede relatie te kunnen opbouwen. Deze verwachting is na het uitvoeren van het kwantitatieve en kwalitatieve onderzoek in een aanvullende analyse getoetst met de data uit het enquêteonderzoek en de variantie in LMX blijkt voor 63% te verklaren door ML. Om een goede relatie op te bouwen, is het als leidinggevende dus belangrijk om motiverende taal te gebruiken. Uit de interviews met negen leidinggevenden blijkt bovendien dat privéomstandigheden vaak een rol spelen bij burn-outklachten. Aan dit cross-sectionele onderzoek kunnen geen conclusies over causaliteit worden verbonden en het onderzoek wordt ook beperkt doordat 83% van de geënquêteerde medewerkers hogeropgeleid was. Verder onderzoek is nodig naar de invloed van relationele factoren van leiderschapscommunicatie op burn-outklachten.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren