Psychische kwetsbare personen in de wijk

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-01
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Vanaf 2015 is de verantwoordelijkheid over zorg en wonen in Nederland van de gemeente. Naast deze decentralisatie heeft ook de participatiewet mede veroorzaakt dat de verzorgingsstaat werd afgebrokkeld en mensen meer zelfregie hebben. De psychische kwetsbare mensen wonen nu langer thuis. Deze psychische kwetsbare mensen kunnen door tijdelijk disfunctioneren veel last veroorzaken voor de buurt. In samenwerking met de gemeente Arnhem is een casastudy uitgevoerd naar de omgang met psychisch kwetsbare personen in de wijken Klarendal en St. Marten. De gemeente Arnhem heeft een toename aan meldingen van verwarde mensen. In dit onderzoek is gebruik gemaakt van de Practise Theorie (Shatski, 2002). In de Practise theorie staan drie elementen centraal: objects, competence en meaning. Vanuit de interviews met de volgende actoren: teamsleefomgeving, wijkteam, ambulant begeleiders en sociaalbeheerders van verschillende sociale woningbouwcoöperaties is getracht de omgang met psychische kwetsbare personen in kaart te brengen. Vanuit het element objects is gekeken naar de tijd en ruimte waar de ontmoeting plaats vind. In het element competence is de nadruk gelegd op de vaardigheden die nodig zijn in de omgang met psychische kwetsbare mensen. Het laatste element meaning heeft zich gericht op de betekenis van deze praktijk.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen