De relatie tussen grammaticale kennis en vaardigheid in werkwoordspelling bij kinderen in groep 6 en 7 van de basisschool.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2015-07-06
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek is gekeken of er een relatie is tussen grammaticakennis en werkwoordspelling. Dit is onderzocht door basisschoolleerlingen in groep 6 en 7 op meerdere momenten taaltoetsen en werkwoorddictees te laten maken en tussen de voor- en natoets extra grammaticalessen aan te bieden. Het bleek dat er een middelgrote positieve correlatie bestaat tussen de resultaten van de twee toetsen in beide groepen. Bovendien vertoonden de leerlingen een vooruitgang in groep 7 ten opzichte van hun scores in groep 6 op beide toetsen, maar op het werkwoorddictee was de vooruitgang per item niet significant. Uit de resultaten kan worden afgeleid dat er inderdaad een relatie is tussen kennis van grammatica en vaardigheid in werkwoordspelling, maar voordat het basisonderwijs aangepast kan worden, zal er nog meer onderzoek gedaan moeten worden. Suggesties voor dit toekomstige onderzoek worden in de discussie gedaan.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren