Bijstand of tegenstand? Ervaringen met vertrouwen, gezondheid en welbevinden van deelnemers in het Nijmeegse bijstandsexperiment

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2022-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het toegenomen vertrouwen van de deelnemers wordt verklaard door de benadering van de gemeente tijdens het bijstandsexperiment en de coaches van de groepsbijeenkomsten. Het negatievere oordeel over de benadering van de gemeente van de ontheffingsgroep kan het gevolg zijn van het gebrek aan (intensieve) begeleiding en ondersteuning van de gemeente. Voor de kleine gezondheidseffecten die bleken uit de kwantitatieve analyse is geen directe reden gevonden op basis van de kwalitatieve analyse. Wel is door deelnemers toegelicht dat hun gezondheidsklachten vaak ernstig en/of langdurig van aard zijn en tijdens de experimentperiode veelal niet zijn verminderd of verholpen. Het kwantitatieve effect van afgenomen welbevinden van deelnemers van de ontheffingsgroep is niet op te maken uit de kwalitatieve data. Positieve veranderingen bij een aantal deelconcepten van welbevinden zijn voornamelijk benoemd door deelnemers van de intensiveringsgroep. Een mogelijke verklaring voor dit verschil is mogelijk de groepscoaching, omdat tijdens de groepsbijeenkomsten veel aandacht is besteed aan de verschillende levensgebieden. Levensgebeurtenissen die blijken uit de kwalitatieve data kunnen de uitkomsten van hoofdconcepten gezondheid en welbevinden nuanceren en zo de beperkte effecten van het Nijmeegse bijstandsexperiment verklaren.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen
Specialisation