Het doorbreken van siloplanning in de mirt-verkenning. Een verkennend onderzoek naar de bepalende factoren voor de afstemming van infrastructurele- en ruimtelijke opgaven in de verkenningsfase van MIRT-projecten

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-04
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Het is jarenlang gangbaar geweest om infrastructurele projecten en ruimtelijke ordeningsprojecten sectoraal aan te pakken: siloplanning. Deze aanpak leidde echter regelmatig tot protesten en vragen over het nut en de noodzaak van een project. Idealiter zouden beide sectoren samenwerken onder de noemer integrale planning. Dit blijkt echter niet eenvoudig, aangezien infrastructuur en ruimtelijke ordening fundamenteel verschillen. In het theoretisch kader van dit onderzoek wordt aan de hand van collaborative planning en value management ingegaan op de waardeverschillen tussen een infrastructureel planner en een planoloog en de gevolgen die dit heeft voor de praktijk. Het onderzoek zet uiteen welke factoren van invloed zijn op de afstemming van de infrastructurele- en de ruimtelijke opgaven in de verkenningsfase van projecten van het Meerjarenprogramma Infrastructuur Ruimte en Transport (MIRT). Twee casestudies (N65 Vught-Haaren en N31 traverse Harlingen) zijn onderzocht en er is een focusgroep georganiseerd met experts uit het ruimtelijke- en het infrastructurele domein. De bepalende factoren die voortkomen uit het onderzoek zijn samen te vatten in vijf thema’s: het taakstellend budget, communicatie intern (projectgroep) en extern (betrokkenen), de haalbaarheid van ruimtelijke doelen, de samenstelling van een projectgroep en het schaalniveau van projecten.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen