Besluitvorming tussen overheidsorganisaties; een conversatieanalytisch onderzoek naar hoe representanten van verschillende gemeenten samen tot besluiten komen.

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2017-01-27
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Dit onderzoek analyseert besluitvorming tussen representanten van verschillende overheidsorganisaties, zoals gemeenten. Omdat overheidsorganisaties steeds vaker samenwerken(Fraanje & Herweijer, 2012), wordt besluitvorming vermoedelijk complexer. Dit vanwege de verschillende institutionele identiteiten, doelen en organisatiebelangen die een rol kunnen spelen (Allison & Zelikow, 1999; Huisman, 2000; Komter, 2011 & March, 1994). Empirisch onderzoek naar gezamenlijke besluitvorming is echter beperkt (met uitzondering van Huisman, 2000 en Stevanovic, 2012). De vraag is hoe besluiten daadwerkelijk worden gerealiseerd tijdens vergaderingen tussen verschillende organisaties en of en hoe (tegenstrijdige) institutionele identiteiten, doelen en organisatiebelangen daarbij relevant worden gemaakt. De data voor dit onderzoek bestaan uit video-opnamen van vergaderingen die geanalyseerd zijn door middel van conversatieanalyse. Het onderzoek toont aan dat participanten sterk naar overeenstemming toewerken als ze samen besluiten nemen. De institutionele identiteiten, doelen of organisatiebelangen worden daarbij zelden expliciet gemaakt. Deze analyse suggereert dat samenwerking tussen overheidsorganisaties tamelijk harmonieus en onproblematisch is.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren