Toepassen van tijdelijke hernieuwbare energie : Een beleidsanalyse omtrent tijdelijke hernieuwbare energie in Almere en Breda

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2013-08-15
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In deze thesis wordt onderzoek gedaan naar het toepassen van tijdelijke hernieuwbare energie. Sinds de economische crisis is de gebiedsontwikkeling in Nederland dermate tot stilstand gebracht dat een toenemend aantal locaties, zowel gronden als gebouwen, wachten op een nieuwe bestemming. De locaties vervullen op dit moment meestal geen functie en pas bij een eventuele herinrichting zijn gewenste kwaliteitsimpulsen te verwachten. Door op deze locaties gebruik te maken van tijdelijke windmolens of zonnepanelen kan het gebied toch worden gebruikt en wordt tevens bijgedragen aan de energiedoelstellingen (Koffeman et al., 2012). Het doel van het onderzoek is dan ook het doen van aanbevelingen om het tijdelijk bestemmen met hernieuwbare energie mogelijk te maken in het kader van de hernieuwbare energiedoelstellingen. Om dit doel te bereiken is een vraagstelling geformuleerd met als centrale vraag: Welke veranderingen vinden plaats in het beleidsveld hernieuwbare energie door de toepassing van tijdelijke hernieuwbare energie, geanalyseerd vanuit de beleidsarrangementenbenadering? Deze centrale vraag wordt beantwoord door in Almere en Breda onderzoek te doen aan de hand van de beleidsarrangementenbenadering. Door in twee verschillende cases onderzoek te doen naar het beleid omtrent tijdelijke hernieuwbare energieprojecten wordt kennis gemaakt met de mogelijkheden van tijdelijk bestemmen.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen