Uiteenlopende duurzaamheidsambities gebiedsontwikkelingen. Een onderzoek naar de wijze waarop gebiedsontwikkelingen met een duurzaamheidsambitie het beste kunnen worden benaderd

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-12
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In de toekomst zal de aandacht voor duurzame gebiedsontwikkeling naar verwachting toenemen. In weinig literatuur word echter ingegaan op de procesmatige benadering van duurzame gebiedsontwikkelingen. Doel van dit onderzoek is daarom om te komen tot een processchema welke geschikt is te hanteren bij gebiedsontwikkelingen met uiteenlopende duurzaamheidsambities. Om de doelstelling te bereiken, ligt een basis van het onderzoek in een onderscheid in twee ambitieniveaus; een goede duurzaamheidsambitie (meer dan wettelijk vereist) en een excellente duurzaamheidsambitie (verregaand/vooruitstrevend). Per ambitieniveau zijn twee gebiedsontwikkelingen als casus geanalyseerd. Een basis daarbij ligt in succesfactoren die uit de theorie zijn voortgekomen; de theoretische succesfactoren. Op basis hiervan bleek The Natural Step als duurzaamheidsbenadering het meest geschikt om te hanteren bij gebiedsontwikkelingen met uiteenlopende ambitieniveaus. Uiteindelijk is onderzocht of dit ook in de praktijk het geval is; komen de theoretische succesfactoren overeen met de praktijk? Gebleken is dat een groot gedeelte van de theoretische succesfactoren daadwerkelijk belangrijk zijn. Daarnaast blijken diverse overige succesfactoren belangrijk. Ook bleek The Natural Step als benadering in basis geschikt, maar moet meer nuance hierin worden aangebracht. Op basis van de bevindingen van het onderzoek is uiteindelijk gekomen tot een processchema die als startpunt kan worden gebruikt bij gebiedsontwikkelingen met een duurzaamheidsambitie.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen