Een voorspelling van de Tweede Kamer- en Provinciale Statenverkiezingen aan de hand van tweets met demografische gegevens.

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2016-07-21
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Verschillende onderzoekers betogen dat in studies naar voorspellingen van politieke verkiezingsuitslagen middels Twitterdata vaak geen rekening wordt gehouden met een belangrijk criterium: een representatieve steekproef, meestal gecontroleerd aan de hand van demografische gegevens. Bij Twitterdata zijn deze gegevens daarentegen vaak onbekend. De huidige studie onderzocht in hoeverre demografische gegevens, “geslacht” en “leeftijd”, vergaard middels TweetGenie, van twitteraars de schattingen van de verkiezingsuitslagen middels tweets over de Tweede Kamer (2012) en de Provinciale Staten (2015) nauwkeuriger konden maken. Een voorspelling van deze verkiezingsuitslagen door enkel frequenties te tellen en daarnaast door de tweets recht te trekken met behulp van de demografische gegevens zijn afgezet tegen de daadwerkelijke verkiezingsuitslagen en de opiniepeilingen. Het blijkt dat opiniepeilingen nog altijd een nauwkeurigere voorspelling weergeven, maar dat de voorspellingen middels de Twitterdata met en zonder aanpassing op demografie ook nauwkeurig zijn. Daarnaast vertonen mannelijke en vrouwelijke twitteraars verschillend politiek Twittergedrag, alsook twitteraars in verschillende leeftijdscategorieën.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Letteren