In hoeverre salgen Adviespleinen in de gemeente Maasdriel erin om inclusie te bevorderen en de zelfstandigheid van burgers te vergroten?

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2023-07-11
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
De gemeente Maasdriel heeft stappen gezet richting de transformatie van het sociaal domein. De zogenaamde ‘Adviespleinen’ zijn recent in het leven geroepen. Dit zijn fysieke locaties die dienen als centraal punt in de gemeente Maasdriel om burgers te ontvangen voor ontmoeting, informatievoorziening/advies en activiteiten. Deze Adviespleinen zouden moeten zorgen voor betere dienstverlening, inclusiebevordering en vergroten van de zelfstandigheid van burgers. Maar in hoeverre slagen de Adviespleinen er daadwerkelijk in om inclusie te bevorderen en de zelfstandigheid van burgers te vergroten? Om deze vraag te beantwoorden is er gebruik gemaakt van kwalitatief onderzoek. Er zijn semigestructureerde interviews afgenomen om de effectiviteit van Adviespleinen te evalueren/toetsen. Er kan geconcludeerd worden dat de Adviespleinen in hun vroege stadium volgens respondenten erin slagen om inclusie te bevorderen en zelfstandigheid van burgers te vergroten, echter valt hier ook nog het een en ander in te halen. Tot slot is een suggestie voor vervolgonderzoek het onderzoeken van de percepties van gebruikers van de Adviespleinen. Dit is namelijk de grootste beperking binnen dit onderzoek. De ontwikkeling van de Adviespleinen is minder snel gegaan dan gepland was. Dit heeft als gevolg dat er geen burgers zijn gesproken die hulp hebben ontvangen vanuit de Adviespleinen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen