Streven naar integriteit en tevredenheid, gaat dat samen?

Keywords
No Thumbnail Available
Issue Date
2016-01-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Integriteit binnen overheden krijgt in de praktijk en binnen de wetenschap veel aandacht. Binnen het openbaar bestuur heerst momenteel een overtuiging dat integriteit te allen tijde geborgd dient te zijn (Becker, 2007). Ook binnen de wetenschap wordt steeds meer aandacht besteed aan instrumenten die integer gedrag van ambtenaren realiseren (Six & Lawton, 2013). Hierbij onderscheidt de literatuur hard controls en soft controls (Paine, 1994). Hard controls wordt hierbij omschreven als regels en procedures waardoor een medewerker zich wel integer moet gedragen. Soft controls zijn instrumenten die zorgen dat medewerkers zelfstandig een goede keuze kunnen maken voor integer gedrag (Paine, 1994). Het ontbreekt aan inzicht in de gevolgen van het streven naar integer gedrag. In dit onderzoek staat de vraag centraal of deze hard controls en soft controls die integer gedrag realiseren ook invloed hebben op de werktevredenheid van medewerkers. Hierbij wordt ook onderzocht of geslacht de relatie tussen de beide soorten controls en de werktevredenheid beïnvloedt. Daarnaast richt het onderzoek zich ook op de vraag of kennis van politiek, consequente toepassing van regels en autonomie invloed hebben op de relatie tussen hard controls en werktevredenheid. Het onderzoek is uitgevoerd door middel van een mixed methods design. Allereerst is data verzameld door middel van vragenlijsten. Deze data is statistisch getest en de resultaten zijn vervolgens verdiept in groepsinterviews. Hierbij is nader ingegaan op het mechanisme achter de verbanden die statistisch zijn aangetoond. Daarnaast is in de groepsinterviews dieper ingegaan op mogelijke modererende variabelen die de relatie tussen hard controls en werktevredenheid beïnvloeden. Uit de analyse van de verzamelde data blijkt dat hard controls geen invloed hebben op de werktevredenheid. Zowel de regels als de procedures leiden niet tot meer of minder werktevredenheid. De soft controls hebben wel een positieve invloed op werktevredenheid. Dit wordt verklaard door een positieve invloed van de relatie met collega’s en een eerlijke behandeling. Deze aspecten zorgen dus zowel voor integer gedrag als meer werktevredenheid. Uit de groepsinterviews blijkt verder dat autonomie van medewerkers belangrijk is in het voorkomen van een negatieve invloed van hard controls op werktevredenheid. Om te zorgen dat medewerkers tevreden blijven, dienen regels en procedures niet de autonomie van medewerkers te beperken.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen