Muziekluisteren in de geestelijke verzorging: spirituele en performatieve dimensies

Keywords
Thumbnail Image
Date
2021-08-31
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
Voor deze masterthesis hebben we onderzocht of het luisteren naar muziek door de geestelijk verzorger in het verpleeghuis als individuele begeleidingssessie kan worden aangewend ter bevordering of consolidering van het geestelijk welzijn en welbevinden van de cliënten en hoe dat het beste kan worden vormgegeven. Daartoe hebben we een literatuurstudie in relatie tot de praktijksituatie opgezet en achtereenvolgens onderzocht wat muziek is en wat de effecten zijn van muziekluisteren. Ook bestudeerden we welk belang welke ruimte heeft waarin het muziekluisteren wordt gepresenteerd of verbeeld. Zo hebben we dat achtereenvolgens gedaan met de dimensies spiritualiteit, zingeving, levensbeschouwing en peformativiteit of ritualiteit. De onderzoeksuitkomsten hebben we naast de bevindingen van gesprekken met een langdurig en regelmatig bezochte bewoner gelegd. We zijn tot de conclusie gekomen dat muziekluisteren, als onderdeel van de esthetische dimensie van geestelijke verzorging, refereert aan schoonheid, herinneringen, emoties, existentiële waarden en aan zingeving. Omdat muziekluisteren in zichzelf performatief is, is de connectie met een rituele vorm vanzelfsprekend. De eerste fase van het ritueel is het quasi vertrekken uit de alledaagse situatie, de tweede is het daadwerkelijke luisteren, waardoor men een transformatie ondergaat, en de derde stap is het weer terugkomen in de realiteit, met medeneming van de verandering die men heeft ondergaan. In het transformatieve stadium maakt de cliënt idealiter verbinding met een horizontale of verticale transcendentie. Muziek, muziek maken, muziekluisteren zijn allemaal deel van een actieve, sociale handeling. De onderscheiden stadia binnen de sociale, rituele handeling van muziekluisteren heeft de verpleeghuisbewoner als zinvol en spiritueel helpend beleefd. Deze literatuurresearch met voorbeelden uit het werkveld heeft geresulteerd in de aanzet tot een handelingsmodel. Met behulp van de reflectievragen in dat werkschema, kan de geestelijk verzorger door middel van muziekluisteren verpleeghuisbewoners begeleiden bij hun zingevingsvragen.
Description
Citation
Faculty
Faculteit der Filosofie, Theologie en Religiewetenschappen