Nederlands energiebeleid op hete kolen. Inzicht in het politiek-maatschappelijk kolendebat

Keywords
Loading...
Thumbnail Image
Issue Date
2017-08-25
Language
nl
Journal Title
Journal ISSN
Volume Title
Publisher
Abstract
In dit onderzoek worden in de vorm van een case study verschillende coalities in het politiek-maatschappelijke kolendebat in Nederland onderzocht. Het theoretisch kader rondom beleidsverandering, gebaseerd op het Advocacy Coalition Framework (ACF), vormt in dit onderzoek de leidraad. Via een analyse van het energiebeleid via Atlas.ti zijn er drie wezenlijke veranderingen in het beleid gericht op kolen te vinden, sinds in 2006 het politieke besluit voor kolen werd genomen. In het beleidssubsysteem van het Nederlandse energiebeleid zijn twee prominente coalities. geïdentificeerd, de pro-economie en pro-milieu coalitie. Het beleid gedurende de onderzoeksperiode werd met een enkele uitzondering gemaakt door actoren uit de pro-economie coalitie. De veranderingen in het Nederlandse energiebeleid gericht op kolen zijn niet te wijten aan een omslag in denken in deze heersende coalitie. Dit wil echter niet zeggen dat er geen verandering in de denkwijzen van betrokken actoren heeft plaatsgevonden. Enkele van de pro-economie coalitie actoren zijn op een later tijdstip in het kolendebat van standpunt veranderd. De pro-economie coalitie is wat betreft het aantal actoren in grootte afgenomen, maar blijft op dit moment de dominante coalitie in het beleidssubsysteem en de denkwijzen van de huidige pro-economie coalitie zijn stabiel gebleven.
Description
Citation
Supervisor
Faculty
Faculteit der Managementwetenschappen